Nationell antidopningsorganisation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:139 Nationell antidopningsorganisation

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Vid en kontroll hos Östersunds kommun av prestationshöjande kosttillskott framkom det att närmare hälften, 47 procent, av de kontrollerade preparaten hade någon form av avvikelse i form av bristande märkning, fel enhet eller att märkning på svenska saknades. Totalt undersöktes 62 olika kosttillskott.

Detta visar dels på vikten av att stärka kontrollen av kosttillskott, som i vissa kommuner har varit eftersatt, dels att problemen med användandet av kosttillskott med otillåtna preparat sprider sig alltmer utanför elitidrotten. Problemet med dopning är nu inte bara ett idrottsproblem utan också ett folkhälsoproblem. Ansvaret bör därför lyftas upp och även ta större hänsyn till motionsidrotten.

Ett förslag handlar om samla det nationella antidopningsarbetet till ett oberoende nationellt antidopningsinstitut. I ett svar i mars hänvisade statsrådet till att betänkandet Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10) för tillfället bereds i Regeringskansliet och att ytterligare överväganden behöver göras innan frågan om en nationell antidopningsorganisation kan besvaras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

När avser statsrådet att ge besked kring planerna att samla det nationella antidopningsarbetet till en nationell antidopningsorganisation?