Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 30 mars

Interpellation 2005/06:330 av Yvonne Andersson (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp

Barnbidrag och studiehjälp spelar en viktig roll i många familjers ekonomi. Minst 350 000 skolelever berörs av reglerna gällande studiehjälp.

Studiehjälpen bör ta vid där barnbidraget upphör. Så är i dag inte fallet för dem som är födda under det första halvåret. Det sista barnbidraget utbetalas till dem i juni och den första studiehjälpen i september. De elever som är födda under det andra halvåret drabbas inte av detta. Elever som fyller ett särskilt datum under året hamnar alltså i ett glapp mellan två olika system det första år som de är berättigade till studiehjälp. Detta är orättvist och bör genast ses över.

Familjer är lika mycket i behov av studiehjälpen som av barnbidraget. Ett barn kostar inte mindre bara för att det fyllt 16 år. Med tanke på hur oerhört svårt det är för ungdomar att få sommarjobb i dag drabbar detta särskilt familjer med dålig ekonomi.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att omintetgöra skillnaderna i studiehjälpsreglerna mellan de elever som är födda första halvan av året respektive de elever som är födda senare på året?