Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EUs läkemedelsmyndighet

av Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den nya placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet blev ett misslyckande för Sverige. Stockholm/Uppsala ratades. Köpenhamn visade sig ha en bättre chans och gick vidare till en andra röstningsomgång då det hela avgjordes i Bryssel. En sådan här central europeisk institution placerad i Danmark hade också varit till stor fördel för Skåne och därmed Sverige. Det handlar om kvalificerade jobb som hade medverkat till att stärka vad som kan ses som ett medicinskt kluster. Öresundsområdet är alltmer en gemensam arbetsmarknadsregion. Det som är bra för den ena delen av Sundet är bra för den andra. Danmark har också på alla sätt bistått Sverige i samband med den stora forskningsanläggningen ESS i Lund.

Från dansk sida riktas nu kritik och uttrycks besvikelse över hur Sverige agerat i samband med placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet. I stället för att ställa upp för ett nordiskt grannland uppfattas Sverige ha gett sitt stöd till andra.

Den danske utrikesministern säger till Danmarks Radio: Sverige har i den grad svigtet Danmark, Malmø og hele det nordiske samarbejde ved ikke at stemme på København som ny hjemby for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Vidare menar han: Jeg tror egentlig nok, at svenskerne selv forventer, at det får konsekvenser i forhold til, hvordan vi arbejder sammen. Det er ikke normalt, det, der er foregået her.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Har det skett någon nordisk samordning i samband med att EU:s läkemedelsmyndighet EMA skulle flyttas från Storbritannien?
  2. Hur har ministern för avsikt att hantera den besvikelse som den danska regeringen ger uttryck för när det gäller bristande stöd för placeringen av EMA i Köpenhamn och därmed i Öresundsregionen?
  3. Anser ministern att det finns skäl att befara ett försämrat nordiskt samarbetsklimat som en konsekvens av att Danmark uppfattar sig sviket av Sverige?