Sveaskog och landsbygdens utveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:86 Sveaskog och landsbygdens utveckling

av Jan R Andersson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det statliga Sveaskog har ett tydligt ansvar att bidra till utvecklingen av landsbygdsföretag i Sverige. Trots detta har det den senaste tiden framkommit att Sveaskog gör uppköp i Kalmar län som försvårar för enskilda att driva ett rationellt skogsbruk och som därmed även försvårar landsbygdsföretagande. Att liknande köp förekommer på andra håll är troligt, då Sveaskog de senaste åren ökat sitt innehav av skog, trots att ägardirektiven föreskriver det motsatta.

Den senaste tiden har undertecknad fått kännedom om flera markuppköp i Kalmar län som jag menar inte är förenliga med Sveaskogs ägardirektiv. Sveaskog har i uppdrag att avyttra skog, gynna landsbygdsföretagande och underlätta rationell förvaltning av skogsfastigheter. I de fall jag har fått mig förevisade har företaget Sveaskog förbigått alla dessa krav.

Landsbygdsföretag har det redan i dag kämpigt, utan att statens egna företag försvårar för deras verksamhet. Därför måste statliga aktörer vara särskilt varliga i sitt agerande. 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att tillse att Sveaskog på ett bättre sätt lever upp till sina ägardirektiv om att gynna landsbygdsföretagande?