Tjänstemannaansvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:142 Tjänstemannaansvar

av Per Söderlund (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I betänkande 2017/18:KU37 antog konstitutionsutskottet som sitt ställningstagande att en översyn av lagstiftningen om tjänstefel bör göras med inriktningen att det straffbara området ska utvidgas. Förslaget debatterades och beslutades i kammaren den 18 april 2018, det vill säga för nästan ett år sedan.

Frågan om eländet med tjänstemannaaktivism är ständigt aktuell. Bland annat har polisen – till stor kostnad för enskilda – drivit frågan om tillstånd för ett gevär med enkel cylinderrepetermekanism till domstol.

Ett annat aktuellt exempel är en ledare från tankesmedjan Smedjan där man refererar en rapport från Örebro universitet som ger vid handen att 11 procent av alla kommunala tjänstemän är aktivister.

Ett tredje exempel på tjänstemannaaktivism är den lista med namnunderskrifter med underliga krav om värdegrund som för en tid sedan florerade i regeringens egna lokaler på UD.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern att presentera ett fullödigt och väl genomarbetat förslag för hur tjänstemannaaktivism kan motarbetas?