Uppföljning av polisen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:340 Uppföljning av polisen

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

På min skriftliga fråga till statsrådet om det nyss beslutade anställningsstoppet på polisens nationella operativa avdelning, Noa, svarar statsrådet att det är Polismyndigheten som avgör hur myndighetens resurser ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter som myndigheten har.

Dock återkommer statsrådet kontinuerligt med att han noga kommer att följa upp effekterna av de förändringar som sker inom polisen till följd av resursförstärkningar samt hur man arbetar för att säkerställa att intentionerna med en statlig polisorganisation.

Effekten av anställningsstoppet är att Noas basering i Östersund inte kan användas optimalt, då avdelningen inte kan anställa ytterligare en operatör för att möjliggöra bättre dygns- och veckotäckning. Är statsrådet medveten om de stora konsekvenserna av denna prioritering?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

När och hur avser statsrådet att följa upp effekterna av polisens prioriteringar gällande den nationella operativa avdelningen och dess basering i Östersund?