Konferens om subsidiaritetsprövningar i nationella parlament

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen konferens 21 januari 2015

Konferens om subsidiaritetsprövningar i nationella parlament

Tid: Den 21 januari 2015 kl. 13.00 – 15.30

Konferensen är endast öppen för inbjudna gäster. Den går att se i efterhand via webb-tv.

Konferensen belyser dels olika aspekter av subsidiaritetsprövningen i flera nationella parlament, dels erbjuder konferensen analyser av forskare om själva mekanismens framtid både ur ett nationellt perspektiv och ett EU-perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete med Uppsala Universitet och Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.

Med Lissabonfördraget fick EU-ländernas nationella parlament en direkt roll i EU:s beslutsprocess genom att pröva om förslag till ny EU-lagstiftning är förenlig med subsidiaritetsprincipen. Den principen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

Riksdagen gör flest subsidiaritetsprövningar i EU och har de senaste fem åren prövat drygt 500 lagstiftningsförslag. I 50 fall kom den fram till att förslagen strider mot subsidiaritetsprincipen och lämnade ett motiverat yttrande till EU. I två fall har EU-kommissionen tvingats ompröva lagförslag eftersom tillräckligt många av de nationella parlamenten ansåg att de inte var förenliga med subsidiaritetsprincipen.

Presentation på engelska av konferensdeltagarna (pdf, nytt fönster)

Program

Tid Programpunkt
13.00-13.10 Welcome Speech by Dr. Andreas Norlén, chair of the Committee on the Constitution 

13.10-13.55

Panel I The Future of the EWM
Chair:
Dr. Marco Goldoni
Speakers:
Dr. Ian Cooper
Dr. Anna Wetter
Dr. Jörgen Hettne 

13.55-14.50  Panel II Different Understandings and Usages of the EWM: the National Perspective
Chair:
Professor Sverker Gustavsson
Speakers:
Dr. Katrin Auel on Germany 
PhD candidate Samuli Miettinen on Finland
Dr. Hans Hegeland on Sweden
Dr. Leonard Besselink on the Netherlands 
14.50-15.05  Coffee 
15.05-15.50 

Panel III The EU Perspective on the EWM
Chair:
Dr. Anna Jonsson Cornell
Speakers:
Mr. Johan Wullt, Representation of the European Commission in Stockholm
Mr. Bruno Pinheiro, the Portuguese Parliament, 
Ms. Karin Broms, the Permanent Representative of the Swedish Parliament to the EU Institutions