Cecilia Rönn (Lib)

Cecilia Rönn (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Halland County, seat 227
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email cecilia.ronn[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Committee on Taxation

  • Member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Member 2022-10-27 –

Said & done

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Inkomstskatt
Debatt om förslag 2022/23:SkU11 15 march 2023 Inkomstskatt
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2022/23:SkU1 16 december 2022 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Stillbild från Debatt om förslag: Statens budget 2023 – Rambeslutet
Debatt om förslag 2022/23:FiU1 13 december 2022 Statens budget 2023 – Rambeslutet

Dokument:

Bevarandet av Varbergs fästning

Skriftlig fråga 2022/23:450 av Cecilia Rönn (L)

Fråga 2022/23:450 Bevarandet av Varbergs fästning av Cecilia Rönn L till Statsrådet Niklas Wykman M Det har under vintern framkommit att underhållet av riksintresset och det viktiga kulturarvet Varbergs fästning är kraftigt eftersatt och att om inget görs riskerar man delar av byggnaderna, vilket vore förödande för Halland

Inlämnad: 2023-03-14 Svarsdatum: 2023-03-22 Besvarare: Statsrådet Niklas Wykman (M)

Skriftlig fråga 2022/23:450 av Cecilia Rönn (L) (pdf, 89 kB)

Höghastighetsbana Oslo–Göteborg–Köpenhamn

Motion 2022/23:1694 av Robert Hannah och Cecilia Rönn (båda L)

Motion till riksdagen 2022/23:1694 av Robert Hannah och Cecilia Rönn båda L Höghastighetsbana OsloGöteborgKöpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra snabba tågförbindelser på sträckan OsloKöpenhamn och vidare söderut till en del av EU:s TEN-T-nätverk

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2022/23:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2022/23:1694 av Robert Hannah och Cecilia Rönn (båda L) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:1694 av Robert Hannah och Cecilia Rönn (båda L) (pdf, 78 kB)

Övernattningsbostad och straffavgifter

Motion 2022/23:1691 av Cecilia Rönn (L)

Motion till riksdagen 2022/23:1691 av Cecilia Rönn L Övernattningsbostad och straffavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare regler och bättre kontroll vid behov av övernattningsbostad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Att vara riksdagsledamot

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:1691 av Cecilia Rönn (L) (docx, 77 kB) Motion 2022/23:1691 av Cecilia Rönn (L) (pdf, 75 kB)

En infrastruktur för framtiden i Halland

Motion 2022/23:735 av Cecilia Rönn (L)

Motion till riksdagen 2022/23:735 av Cecilia Rönn L En infrastruktur för framtiden i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur det snarast kan göras satsningar på infrastruktur som stärker tillväxten i Halland och övriga Väst- och Sydsverige och tillkännager

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:735 av Cecilia Rönn (L) (docx, 81 kB) Motion 2022/23:735 av Cecilia Rönn (L) (pdf, 82 kB)

Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar

Motion 2022/23:734 av Cecilia Rönn (L)

Motion till riksdagen 2022/23:734 av Cecilia Rönn L Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att förbättra utbildningen för AM-körkortklass 1 samt i övrigt förbättra trafiksäkerheten

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU13

Motion 2022/23:734 av Cecilia Rönn (L) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:734 av Cecilia Rönn (L) (pdf, 77 kB)