Elin Nilsson (Lib)

Elin Nilsson (Lib)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party The Liberal Party
Constituency Örebro County, seat 198
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email elin.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2022-10-25 – 2026-09-21
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2023-06-01 – 2026-09-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2022-10-25 –

Said & done

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd
Debatt om förslag 2022/23:MJU9 22 march 2023 Djurskydd
Stillbild från Debatt om förslag: Vattenvård
Debatt om förslag 2022/23:MJU7 9 march 2023 Vattenvård
Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte
Information från regeringen 14 february 2023 Återrapportering från Europeiska rådets möte
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2022/23:MJU1 20 december 2022 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte
Information från regeringen 20 december 2022 Återrapportering från Europeiska rådets möte
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2022/23:MJU2 17 december 2022 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel