Elin Nilsson (Lib)

Elin Nilsson (Lib)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party The Liberal Party
Constituency Örebro County, seat 198
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email elin.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2022-10-25 – 2026-09-21
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2023-06-01 – 2026-09-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2022-10-25 –

Said & done

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik
Debatt om förslag 2022/23:MJU15 24 may 2023 Skogspolitik
Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik
Debatt om förslag 2022/23:MJU14 10 may 2023 Fiskeripolitik
Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor
Debatt om förslag 2022/23:MJU13 10 may 2023 Övergripande miljöfrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2022/23:MJU17 9 may 2023 Naturvård och biologisk mångfald
Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård
Debatt om förslag 2022/23:MJU12 30 march 2023 Jakt och viltvård
Stillbild från Debatt om förslag: Cirkulär ekonomi
Debatt om förslag 2022/23:MJU10 22 march 2023 Cirkulär ekonomi