Fredrik Malm (Lib)

Fredrik Malm (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Stockholm County, seat 27
Title Förbundsordförande.
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email fredrik.malm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Chair
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2013-08-15 – 2014-09-29
  • Ledig ersättare 2013-02-15 – 2013-08-14
  • Alternate member 2006-10-06 – 2013-02-14
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2026-09-21
  • Committee on Education

  • Chair 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Member 2022-10-04 – 2022-10-04
  • First Deputy Chair 2021-09-16 – 2022-09-26
  • Member 2021-09-08 – 2021-09-16
  • Deputy member 2020-03-18 – 2021-09-08
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2009-09-03 – 2010-02-05
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-09-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2021-09-08
  • Member 2018-02-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-11-05 – 2015-03-12
  • Member 2013-09-26 – 2014-09-29
  • Deputy member 2013-02-16 – 2013-09-25
  • Member 2010-10-12 – 2013-02-15
  • Member 2010-02-05 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Member 2015-03-06 – 2018-01-24
  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Deputy member 2015-03-06 – 2016-09-27
  • Member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-24 – 2007-10-15
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-01-14
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Deputy member 2016-03-15 – 2016-09-27
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2020-03-26 – 2020-09-13
  • Deputy member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2022-10-12 –
  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-10-04
  • Deputy member 2010-10-12 – 2018-10-02
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2022-11-10 –

Said & done

Webb-TV

Dokument:

Likvärdighet i skolsystemet

Interpellation 2022/23:178 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2022/23:178 Likvärdighet i skolsystemet av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L För att skolan ska bli mer likvärdig över landet krävs reformer. Bärande delar i det svenska skolsystemet behöver förändras så att resurserna används effektivt och på ett sätt som kompenserar för skolors och elevers

Inlämnad: 2023-02-03 Svarsdatum: 2023-02-21 Besvarare: Statsrådet Lotta Edholm (L)

Interpellation 2022/23:178 av Linus Sköld (S) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Likvärdighet i skolsystemet

Åtgärder mot Iran

Interpellation 2022/23:161 av Alexandra Völker (S)

Interpellation 2022/23:161 Åtgärder mot Iran av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M Sanktionerat dödande.Så beskriver FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den iranska regimens verkställande av dödsdomar. Varje morgon vaknar vi med oron att ytterligare en människa ska ha avrättats för sin

Inlämnad: 2023-01-25 Svarsdatum: 2023-02-21 Besvarare: Utrikesminister Tobias Billström (M)

Interpellation 2022/23:161 av Alexandra Völker (S) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot Iran

Bankkonton till ukrainska flyktingar

Skriftlig fråga 2022/23:217 av Fredrik Malm (L)

Fråga 2022/23:217 Bankkonton till ukrainska flyktingar av Fredrik Malm L till Statsrådet Niklas Wykman M Den 4 mars 2022 aktiverade EU det så kallade massflyktsdirektivet med anledning av det ryska anfallskriget mot Ukraina och de efterföljande flyktingströmmarna. I dag beräknas cirka 40 000 ukrainare befinna sig i Sverige,

Inlämnad: 2022-12-22 Svarsdatum: 2023-01-09 Besvarare: Statsrådet Niklas Wykman (M)

Skriftlig fråga 2022/23:217 av Fredrik Malm (L) (pdf, 87 kB)

Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2022/23:2255 av Fredrik Malm (L)

Motion till riksdagen 2022/23:2255 av Fredrik Malm L Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige bör upphöra och tillkännager detta för regeringen. Motivering I september 2013 uppmärksammades

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:JuU10

Motion 2022/23:2255 av Fredrik Malm (L) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:2255 av Fredrik Malm (L) (pdf, 77 kB)

Begravningsavgift

Motion 2022/23:2254 av Fredrik Malm (L)

Motion till riksdagen 2022/23:2254 av Fredrik Malm L Begravningsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda om begravningsavgiften ska reformeras på så sätt att den görs till en del av det offentligt beslutade skatteuttaget och tillkännager detta

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2254 av Fredrik Malm (L) (docx, 81 kB) Motion 2022/23:2254 av Fredrik Malm (L) (pdf, 86 kB)

Stockholm – möjligheternas storstadsregion

Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. L Stockholm möjligheternas storstadsregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka Stockholmsregionen som möjligheternas tillväxtregion och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 5
Utskottsberedning: 2022/23:KU23 2022/23:NU8 2022/23:SoU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 415 kB) Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 470 kB)

med anledning av prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero

Motion 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa konsekvenstrappor i skolväsendet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

Inlämnad: 2022-04-06 Förslag: 4
Utskottsberedning: 2021/22:UbU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

med anledning av prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

Motion 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer

Inlämnad: 2022-04-06 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:UbU32
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval

Motion 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en gemensam skolvalsplattform och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-04-06 Förslag: 5
Utskottsberedning: 2021/22:UbU33
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 83 kB)