Gulan Avci (Lib)

Gulan Avci (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Stockholm County, seat 175
Title Banktjänsteman.
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865765
Email gulan.avci[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Liberal Party

  • Party Secretary
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Alternate member 2013-02-15 – 2013-08-14
  • Alternate member 2010-02-03 – 2010-10-04
  • Alternate member 2009-03-02 – 2009-09-02
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2026-09-21
  • The Liberal Party

  • Party Secretary 2022-10-17 –
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2022-10-04 – 2022-10-26
  • First Deputy Chair 2019-03-05 – 2020-10-23
  • Deputy Chair 2018-10-02 – 2019-03-05
  • Member 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Extra deputy member 2013-02-15 – 2013-08-14
  • Deputy member 2010-02-05 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Member 2020-10-23 – 2022-09-26
  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-10-23
  • Committee on Education

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Extra deputy member 2013-03-08 – 2013-08-14
  • Deputy member 2009-03-13 – 2009-09-02
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Extra deputy member 2013-02-15 – 2013-08-14
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2022-10-12 –
  • Deputy member 2018-11-15 – 2022-10-04
  • Deputy member 2010-02-05 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2022-11-17 –

Said & done

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

Motion 2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kompensation för höga drivmedelskostnader.

Inlämnad: 2022-06-08 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:FiU48
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 88 kB)

med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska justera reduktionsplikten i enlighet med riksdagens

Inlämnad: 2022-05-20 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:MJU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Motion 2021/22:4745 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4745 av Bengt Eliasson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda genomförandet av förstärkningen av rätten till personlig assistans

Inlämnad: 2022-05-20 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2021/22:SoU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2021/22:4745 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4745 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrad ägarpresumtion för fordon för vilka ett statligt ägarregister ska föras och tillkännager

Inlämnad: 2022-05-09 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:TU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

med anledning av skr. 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Motion 2021/22:4732 av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4732 av Juno Blom m.fl. L med anledning av skr. 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det krävs en extern genomlysning av verksamheten hos Statens institutionsstyrelse

Inlämnad: 2022-05-05 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:SoU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2021/22:4732 av Juno Blom m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4732 av Juno Blom m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 415 kB) Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 470 kB)

med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Motion 2021/22:4718 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4718 av Gulan Avci m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reseavdraget ska reformeras så att det görs mer generöst i de

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2021/22:SkU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4718 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4718 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Motion 2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffmaximum för våldtäkt ska vara åtta år och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 4
Utskottsberedning: 2021/22:JuU41
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L) (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

Motion 2021/22:4700 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4700 av Bengt Eliasson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen lämnas förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som syftar till att sänka

Inlämnad: 2022-04-28 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:SfU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4700 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4700 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

med anledning av prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Motion 2021/22:4681 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4681 av Robert Hannah m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott ett skärpt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagreglering av att utvisning alltid ska prövas vid vissa typer av brott, såsom vid rasistiska

Inlämnad: 2022-04-22 Förslag: 6
Utskottsberedning: 2021/22:SfU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2021/22:4681 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4681 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 87 kB)