Helena Gellerman (Lib)

Helena Gellerman (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Västra Götaland County West, seat 301
Born 1960
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email helena.gellerman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Liberal Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2026-09-21
  • The Liberal Party

  • Pairing organiser 2019-09-24 –
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Deputy member 2019-12-19 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Education

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-11-15 – 2022-10-04
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2022-10-12 –
  • Member 2019-03-27 – 2022-10-10
  • Nominations Committee

  • Member 2022-09-26 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2022-10-11 – 2023-10-31

Said & done

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor
Debatt om förslag 2022/23:TU5 23 february 2023 Kollektivtrafikfrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Infrastrukturfrågor
Debatt om förslag 2022/23:TU4 23 february 2023 Infrastrukturfrågor
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 26 january 2023 Frågestund

Dokument:

Vidareutbildning av akademiker till polisyrket

Motion 2022/23:1692 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2022/23:1692 av Helena Gellerman L Vidareutbildning av akademiker till polisyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en kortare polisutbildning för akademiker med minst treårig relevant utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: JuU

Motion 2022/23:1692 av Helena Gellerman (L) (docx, 74 kB) Motion 2022/23:1692 av Helena Gellerman (L) (pdf, 68 kB)

Kemikalieinspektionens placering

Motion 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman båda L Kemikalieinspektionens placering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Kemikalieinspektionen från Stockholm till Göteborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göteborg

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 72 kB)

Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring

Motion 2022/23:711 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2022/23:711 av Helena Gellerman L Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda den svenska turistmomsen för att göra den mer konkurrenskraftig relativt våra nordiska grannländer och tillkännager

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SkU15

Motion 2022/23:711 av Helena Gellerman (L) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:711 av Helena Gellerman (L) (pdf, 68 kB)

Underlätta steget att starta nytt företag

Motion 2022/23:710 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2022/23:710 av Helena Gellerman L Underlätta steget att starta nytt företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja nyföretagare och ta bort hinder i regelverk för att förenkla steget att starta nya företag och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:NU16

Motion 2022/23:710 av Helena Gellerman (L) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:710 av Helena Gellerman (L) (pdf, 71 kB)

Effektivare handläggning av bilstödet för anpassning av fordon

Motion 2022/23:709 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2022/23:709 av Helena Gellerman L Effektivare handläggning av bilstödet för anpassning av fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvaltningen av bilstödet bör överföras till annan myndighet för effektivare handläggning och tillkännager detta

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SoU21

Motion 2022/23:709 av Helena Gellerman (L) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:709 av Helena Gellerman (L) (pdf, 73 kB)

Digital plattform för gymnasieskolan

Motion 2022/23:708 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2022/23:708 av Helena Gellerman L Digital plattform för gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell digital plattform för gymnasieskolan där de bästa pedagogerna går igenom olika moment i gymnasieskolans läroplan, och

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:UbU5

Motion 2022/23:708 av Helena Gellerman (L) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:708 av Helena Gellerman (L) (pdf, 73 kB)

med anledning av skr. 2021/22:261 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033

Motion 2022/23:6 av Thomas Morell m.fl. (SD, M, KD, L)

Motion till riksdagen 2022/23:6 av Thomas Morell m.fl. SD, M, KD, L med anledning av skr. 2021/22:261 Nationell planering för transportinfrastrukturen 20222033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säga nej till att bygga höghastighetsjärnväg och tillkännager detta

Inlämnad: 2022-10-03 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2022/23:6 av Thomas Morell m.fl. (SD, M, KD, L) (docx, 75 kB) Motion 2022/23:6 av Thomas Morell m.fl. (SD, M, KD, L) (pdf, 85 kB)

med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska justera reduktionsplikten i enlighet med riksdagens

Inlämnad: 2022-05-20 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:MJU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrad ägarpresumtion för fordon för vilka ett statligt ägarregister ska föras och tillkännager

Inlämnad: 2022-05-09 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:TU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 415 kB) Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 470 kB)