Jakob Olofsgård (Lib)

Jakob Olofsgård (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Jönköping County, seat 151
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email jakob.olofsgard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2021-08-01 – 2026-09-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Member 2021-09-02 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Deputy member 2021-09-08 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Deputy member 2021-10-21 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2021-11-26 – 2022-10-04
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2022-09-26 –

Said & done

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU11 8 march 2023 Associationsrätt
Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU9 8 march 2023 Fastighetsrätt
Stillbild från Debatt om förslag: Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt
Debatt om förslag 2022/23:CU7 8 march 2023 Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 415 kB) Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 470 kB)

med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

Motion 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Sammanfattning Om förslagen i proposition 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle

Inlämnad: 2022-04-20 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:MJU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet

Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 7 kap. 13 a miljöbalken 1998:808 ges den lydelse som anges i motionens bilaga. Riksdagen beslutar att 7 kap. 18 c miljöbalken 1998:808

Inlämnad: 2022-04-06 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:MJU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 99 kB)

med anledning av prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt

Motion 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L)

Motion till riksdagen 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. M, L med anledning av prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att omöjliggöra andra föravtal än förhandsavtal. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tydliggöra

Inlämnad: 2022-04-06 Förslag: 4
Utskottsberedning: 2021/22:CU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Motion 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kontrollstation för

Inlämnad: 2021-12-01 Förslag: 6
Utskottsberedning: 2021/22:MJU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 101 kB)

Liberal klimatpolitik – omställning i en växande ekonomi

Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik omställning i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökad export av varor och tjänster med liten klimatpåverkan, som ett verktyg i det globala klimatarbetet,

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 94
Utskottsberedning: 2021/22:CU13 2021/22:CU3 2021/22:CU8 2021/22:MJU15 2021/22:MJU18 2021/22:MJU20 2021/22:MJU21 2021/22:MJU29 2021/22:NU12 2021/22:NU15 2021/22:NU19 2021/22:NU20 2021/22:NU21 2021/22:SkU13 2021/22:SkU15 2021/22:TU12 2021/22:TU16 2021/22:TU5 2021/22:TU7 2021/22:TU7,2021/22:TU9 2021/22:TU8 2021/22:UU10
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 94 avslag1 bifall

Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 155 kB) Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 310 kB)

Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. L Ny start för Sverige Liberalernas budgetmotion för 2022 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Liberalernas finansplan 2.1 Det ekonomiska läget 2.2 Liberalernas ekonomiska politik 3 En skola för kunskap och bildning 3.1 Liberalernas

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 14
Utskottsberedning: 2021/22:FiU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 350 kB) Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 911 kB)

Bostadspolitik där alla får plats – Liberalernas bostadsmotion

Motion 2021/22:3997 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:3997 av Jakob Olofsgård m.fl. L Bostadspolitik där alla får plats Liberalernas bostadsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för ombildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 81
Utskottsberedning: 2021/22:AU9 2021/22:CU10 2021/22:CU12 2021/22:CU13 2021/22:CU5 2021/22:CU8 2021/22:CU9 2021/22:FiU22 2021/22:JuU23 2021/22:KrU6 2021/22:MJU24 2021/22:MJU27 2021/22:SfU20 2021/22:SkU13 2021/22:SkU17 2021/22:SoU19 2021/22:TU16
Riksdagsbeslut (81 yrkanden): 80 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:3997 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 131 kB) Motion 2021/22:3997 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 262 kB)

Liberal politik för levande hav och vatten

Motion 2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. L Liberal politik för levande hav och vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att havet ska förvaltas långsiktigt hållbart och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 34
Utskottsberedning: 2021/22:CU13 2021/22:MJU14 2021/22:MJU15 2021/22:MJU17 2021/22:MJU23 2021/22:MJU24 2021/22:MJU25 2021/22:NU11 2021/22:TU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 32 avslag, 2 bifall,

Motion 2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 137 kB)

Liberal politik för naturvård och biologisk mångfald

Motion 2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. L Liberal politik för naturvård och biologisk mångfald Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillhandahålla riktade informationsinsatser gällande allemansrätten, smitta från matavfall och inrapportering av

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 22
Utskottsberedning: 2021/22:CU13 2021/22:MJU16 2021/22:MJU21 2021/22:MJU23 2021/22:MJU24 2021/22:MJU24,2021/22:MJU22 2021/22:MJU25 2021/22:MJU27 2021/22:MJU29
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) (pdf, 126 kB)