Louise Eklund (Lib)

Louise Eklund (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency City of Malmö, seat 122
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email louise.eklund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Liberal Party

  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2022-09-26 – 2026-09-21
  • The Liberal Party

  • 2022-10-20 –
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Committee on Education

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21

Said & done

Dokument:

Fler Öresundsförbindelser

Motion 2022/23:713 av Louise Eklund (L)

Motion till riksdagen 2022/23:713 av Louise Eklund L Fler Öresundsförbindelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta det tidigare påbörjade dansk-svenska initiativet till en utredning kring möjliga framtida Öresundsförbindelser och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:713 av Louise Eklund (L) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:713 av Louise Eklund (L) (pdf, 72 kB)

Nationell strategi mot stranderosion

Motion 2022/23:712 av Louise Eklund (L)

Motion till riksdagen 2022/23:712 av Louise Eklund L Nationell strategi mot stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi mot stranderosion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:CU13

Motion 2022/23:712 av Louise Eklund (L) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:712 av Louise Eklund (L) (pdf, 72 kB)