Malin Danielsson (Lib)

Malin Danielsson (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency City of Stockholm, seat 207
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email malin.danielsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Deputy member
  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2020-02-01 – 2026-09-21
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Member 2020-02-07 – 2022-09-26
  • Committee on the Constitution

  • Member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2020-02-07 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2020-02-07 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2022-10-12 – 2022-11-10
  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on Education

  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2022-10-12 –
  • Deputy member 2020-03-18 – 2022-10-04
  • Deputy member 2022-10-27 –
  • Deputy member 2022-10-27 –

Said & done

Dokument:

Stockholm – möjligheternas storstadsregion

Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. L Stockholm möjligheternas storstadsregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka Stockholmsregionen som möjligheternas tillväxtregion och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 5
Utskottsberedning: 2022/23:KU23 2022/23:NU8 2022/23:SoU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Infrastrukturen på Södertörn

Motion 2022/23:1703 av Malin Danielsson (L)

Motion till riksdagen 2022/23:1703 av Malin Danielsson L Infrastrukturen på Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utbyggnad av infrastrukturen på Södertörn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholmsregionen är landets stora tillväxtmotor,

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:1703 av Malin Danielsson (L) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:1703 av Malin Danielsson (L) (pdf, 87 kB)

Generationsskifte i bostadsbeståndet

Motion 2022/23:1702 av Malin Danielsson (L)

Motion till riksdagen 2022/23:1702 av Malin Danielsson L Generationsskifte i bostadsbeståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att stimulera generationsskiften i bostadsbeståndet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Balansen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SkU12

Motion 2022/23:1702 av Malin Danielsson (L) (docx, 74 kB) Motion 2022/23:1702 av Malin Danielsson (L) (pdf, 67 kB)

Ökad tillgänglighet för assistans- och ledarhundsförare

Motion 2022/23:722 av Malin Danielsson (L)

Motion till riksdagen 2022/23:722 av Malin Danielsson L Ökad tillgänglighet för assistans- och ledarhundsförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad tillgänglighet för assistans- och ledarhundsförare och tillkännager detta för regeringen. Motivering För personer

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:AU7

Motion 2022/23:722 av Malin Danielsson (L) (docx, 75 kB) Motion 2022/23:722 av Malin Danielsson (L) (pdf, 67 kB)

Digitalt bank-id för personer med funktionsnedsättning

Motion 2022/23:721 av Malin Danielsson (L)

Motion till riksdagen 2022/23:721 av Malin Danielsson L Digitalt bank-id för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa möjligheten för personer med funktionsnedsättning att använda digitalt bank-id och tillkännager detta för

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU12

Motion 2022/23:721 av Malin Danielsson (L) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:721 av Malin Danielsson (L) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 415 kB) Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 470 kB)

Barnperspektiv vid vårdnadstvister

Skriftlig fråga 2021/22:873 av Malin Danielsson (L)

Fråga 2021/22:873 Barnperspektiv vid vårdnadstvister av Malin Danielsson L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S En rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att barnperspektivet åsidosätts vid tvister om vårdnad, umgänge och boende. Uppgifter om våld och andra övergrepp vägs inte in i domstolarnas beslut

Inlämnad: 2022-01-21 Svarsdatum: 2022-02-02 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2021/22:873 av Malin Danielsson (L) (pdf, 86 kB)

Liberal klimatpolitik – omställning i en växande ekonomi

Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik omställning i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökad export av varor och tjänster med liten klimatpåverkan, som ett verktyg i det globala klimatarbetet,

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 94
Utskottsberedning: 2021/22:CU13 2021/22:CU3 2021/22:CU8 2021/22:MJU15 2021/22:MJU18 2021/22:MJU20 2021/22:MJU21 2021/22:MJU29 2021/22:NU12 2021/22:NU15 2021/22:NU19 2021/22:NU20 2021/22:NU21 2021/22:SkU13 2021/22:SkU15 2021/22:TU12 2021/22:TU16 2021/22:TU5 2021/22:TU7 2021/22:TU7,2021/22:TU9 2021/22:TU8 2021/22:UU10
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 94 avslag1 bifall

Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 155 kB) Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 310 kB)

Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. L Ny start för Sverige Liberalernas budgetmotion för 2022 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Liberalernas finansplan 2.1 Det ekonomiska läget 2.2 Liberalernas ekonomiska politik 3 En skola för kunskap och bildning 3.1 Liberalernas

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 14
Utskottsberedning: 2021/22:FiU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 350 kB) Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 911 kB)

Ett skolsystem för kunskap och bildning

Motion 2021/22:4002 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2021/22:4002 av Johan Pehrson m.fl. L Ett skolsystem för kunskap och bildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda satsningar för att lyfta skolor i utsatta områden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

Inlämnad: 2021-10-05 Förslag: 10
Utskottsberedning: 2021/22:UbU1 2021/22:UbU13 2021/22:UbU14 2021/22:UbU15 2021/22:UbU16 2021/22:UbU32
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2021/22:4002 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2021/22:4002 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 107 kB)