Martin Melin (Lib)

Martin Melin (Lib)

Tjänstgörande ersättare

Party The Liberal Party
Constituency City of Stockholm, seat 206
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email martin.melin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Extra deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member
  • Committee on Taxation

  • Extra deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Extra deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Extra deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2022-10-31 – 2023-04-30
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2022-11-10 – 2023-04-30
  • Committee on Defence

  • Extra deputy member 2022-11-08 – 2023-04-30
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2022-11-08 – 2023-04-30
  • Committee on Taxation

  • Extra deputy member 2022-11-08 – 2023-04-30
  • Committee on Foreign Affairs

  • Extra deputy member 2022-11-08 – 2023-04-30
  • Committee on European Union Affairs

  • Extra deputy member 2022-11-08 – 2023-04-30

Said & done

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2022/23:JuU11 15 march 2023 Straffrättsliga frågor
Stillbild från Debatt om förslag: Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021
Debatt om förslag 2022/23:JuU5 22 february 2023 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

Dokument:

Stockholm – möjligheternas storstadsregion

Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. L Stockholm möjligheternas storstadsregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka Stockholmsregionen som möjligheternas tillväxtregion och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 5
Utskottsberedning: 2022/23:KU23 2022/23:NU8 2022/23:SoU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Fri väg för förare av utryckningsfordon

Motion 2022/23:737 av Martin Melin (L)

Motion till riksdagen 2022/23:737 av Martin Melin L Fri väg för förare av utryckningsfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisers rätt att påkalla fri väg, med eller utan larmanordningar, enligt trafikförordningen 1998:1276 och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU10

Motion 2022/23:737 av Martin Melin (L) (docx, 75 kB) Motion 2022/23:737 av Martin Melin (L) (pdf, 74 kB)

En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan

Motion 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L)

Motion till riksdagen 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist båda L En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan 28 kap. 6 och tillkännager

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:JuU12

Motion 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L) (pdf, 73 kB)