Mauricio Rojas (Lib)

Mauricio Rojas (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Skåne County West, seat 258
Title Docent, verkstadsmaskinreparatör
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mauricio.rojas[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2008-11-10
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Committee on the Constitution

  • Member 2007-01-16 – 2008-10-22
  • Deputy member 2002-10-15 – 2006-01-17
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Deputy member 2004-09-20 – 2006-10-02
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Deputy member 2006-10-10 – 2008-11-10
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Deputy member 2007-03-27 – 2008-11-10

Said & done

Dokument:

Stockholmsregionen

Motion 2007/08:N379 av Gunnar Andrén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:N379 av Gunnar Andrén m.fl. fp Stockholmsregionen fp1352 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stockholm och Stockholmsregionens möjligheter att fungera som huvudstad, tillväxtmotor och internationellt centrum för


Utskottsberedning: 2007/08:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:N379 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) (doc, 121 kB)

Utredning om strukturell diskriminering som följd av lagen om anställningsskydd

Motion 2007/08:A343 av Mauricio Rojas (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:A343 av Mauricio Rojas fp Utredning om strukturell diskriminering som följd av lagen om anställningsskydd fp1552 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda eventuella diskriminerande effekter av vår


Utskottsberedning: 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A343 av Mauricio Rojas (fp) (doc, 42 kB)

Politisk snedvridning i skolans kurslitteratur

Skriftlig fråga 2006/07:1257 av Rojas, Mauricio (fp)

den 25 maj Fråga 2006/07:1257 Politisk snedvridning i skolans kurslitteratur av Mauricio Rojas fp till statsrådet Jan Björklund fp I den rapport titulerad Skolan om politisk snedvridning i grundskolans läroböcker som offentliggjordes den 22 maj visar jag på att några utav grundskolans mest använda läroböcker

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

En reformerad asylmottagning

Motion 2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas fp En reformerad asylmottagning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 En reformerad asylmottagning 5 Grundläggande systemfel i dagens asylmottagande 5 Förödande utkastarmentalitet 6 Bryt den sysslolösa och passiviserande väntetiden


Utskottsberedning: 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) (doc, 109 kB) Motion 2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) (pdf, 262 kB)

Republik

Motion 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Republik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kungen så länge som monarkin existerar


Utskottsberedning: 2006/07:KU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 45 kB) Motion 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (pdf, 174 kB)

Uttalanden om hedersvåld

Skriftlig fråga 2005/06:1864 av Rojas, Mauricio (fp)

den 20 juni Fråga 2005/06:1864 av Mauricio Rojas fp till statsrådet Jens Orback s Uttalanden om hedersvåld Nyligen avslutades rättegången mot den familj som åtalats för hedersmordet på 20-årige Abbas Rezai i Högsby. Under de senaste åren har vi nåtts av åtskilliga historier om, främst kvinnor, som förtryckts och

Inlämnad: 2006-06-20 Besvarare: Jens Orback (S)

Ekonomiskt bistånd

Skriftlig fråga 2005/06:1859 av Rojas, Mauricio (fp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1859 av Mauricio Rojas fp till statsrådet Morgan Johansson s Ekonomiskt bistånd För tredje året i rad ökar kostnaderna för socialbidragen. Siffrorna är mycket häpnadsväckande. Trots den starka högkonjunktur vi befinner oss i växer bidragsberoendet. I en publikation som nyligen redovisats

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

med anledning av prop. 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skälen för presstödets avvecklande. Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:201 i sin helhet. Riksdagen beslutar att avskaffa driftsstödet och utvecklingsstödet fr.o.m. den 1 januari 2007. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) (doc, 48 kB) Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) (pdf, 182 kB)

med anledning av prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken

Motion 2005/06:A7 av Tina Acketoft m.fl. (fp)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 2 Fler myndigheter i Sverige ökar inte kvinnors makt 3 3 En jämställd arbetsmarknad 4 3.1 Mångfald i offentlig sektor ger kvinnor makt 4 3.2 Utbildning måste löna sig även i offentlig sektor 5 3.3 Makt över utbildningsvalen 5


Utskottsberedning: 2005/06:AU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:A7 av Tina Acketoft m.fl. (fp) (doc, 83 kB) Motion 2005/06:A7 av Tina Acketoft m.fl. (fp) (pdf, 225 kB)

med anledning av prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Sammanfattning Socialförsäkringar är en hörnsten i vårt samhällsbygge. De är en garant för trygghet för oss alla om något inträffar. Blir vi sjuka eller arbetslösa så finns det en försäkring som gör att vi slipper flytta från hus och hem. Den som blir långvarigt sjuk ska inte dessutom behöva dras med oro för att inte kunna


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 63 kB) Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (pdf, 204 kB)