The Christian Democrats

  • kristdemokraterna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-723 25 00
  • Email info[på]kristdemokraterna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

Jämlik palliativ vård

Motion 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson KD Jämlik palliativ vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning gällande jämlik palliativ vård i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag är den palliativa vården relativt väl utbyggd

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SoU13

Motion 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 81 kB) Motion 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

En utredning om den officiella svenska hanteringen av Raoul Wallenbergs öde

Motion 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson KD En utredning om den officiella svenska hanteringen av Raoul Wallenbergs öde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en ny oberoende utredning om den officiella hanteringen av Raoul Wallenbergs

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 7
Utskottsberedning: UU

Motion 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 85 kB)

Förföljelse av kristna

Motion 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson KD Förföljelse av kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en FN-resolution om staters skyldighet att skydda religiösa minoriteter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 2
Utskottsberedning: UU

Motion 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)