The Left Party

  • vansterpartiet.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:41 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

Motion 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:41 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2022/23:41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Inlämnad: 2023-01-27 Förslag: 2
Utskottsberedning: SkU

Motion 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Motion 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen bör benämnas lag om produkters och tjänsters tillgänglighetRiksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Inlämnad: 2023-01-27 Förslag: 3
Utskottsberedning: SoU

Motion 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Fetma som marknad för nätläkare

Interpellation 2022/23:160 av Karin Rågsjö (V)

Interpellation 2022/23:160 Fetma som marknad för nätläkare av Karin Rågsjö V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Dagens Nyheter har nyligen rapporterat om nya aptitreglerande läkemedel mot fetma som gör det lättare att gå ned i vikt se https:www.dn.se/sverige/overvikt-ny-marknad-for-natlakare/Dessa nya läkemedel

Inlämnad: 2023-01-25 Besvarare: Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

Interpellation 2022/23:160 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 101 kB)