The Liberal Party

  • liberalerna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • Email info[på]liberalerna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen.

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1036 10 Nr 1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen. I underdånig skrivelse april 1970 hemställde skogsindustrin och skogsägarföreningarna i de fyra nordligaste länen om snara insatser från samhället

1972-01-27

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. (pdf, 67 kB)

i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen.

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1640 5 Nr 1640 av herr Oskarson m. fl. i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen. Det är allmänt erkänt, att ett ledamotskap av riksdagen är ett förtroendeuppdrag, som nu för tiden

1971-11-30

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl. (pdf, 53 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 180 med förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988), m. m.

Motion 1971:1636 av herr Tobé

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1636 12 Nr 1636 av herr Tobé i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 180 med förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen 1970:988m. m. I propositionen föreslås bl. a. en ändring av FBL 3:2 i avsikt att slå vakt kring det kommunala

1971-11-29

Motion 1971:1636 av herr Tobé (pdf, 40 kB)