The Liberal Party

  • liberalerna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • Email info[på]liberalerna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m. m.

Motion 1979/80:2075 av Daniel Tarschys och Karin Ahrland

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1979/80:2075 av Daniel Tarschys och Karin Ahrland med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. En höjning av priserna på tomat och gurka gagnar inte landets konsumenter. Vi föreslår därför att riksdagen

1980-05-21

med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal

Motion 1979/80:2078 av Daniel Tarschys

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1979/80:2078 av Daniel Tarschys med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal I propositionen 1979/80:181 föreslås bl. a. att regeringen bör tillskjuta budgetmedel så att de prishöjningar som föranleds av

1980-05-20

med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig

Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen prop.

1980-05-14