The Liberal Party

  • liberalerna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • Email info[på]liberalerna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:194 Förverkande av rätt att ta arv, m.m.

Motion 1990/91:L31 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:L31 av Bengt Harding Olson m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:194 Förverkande av rätt att ta arv, m.m. I ett rättssamhälle krävs harmoni mellan det allmänna rättsmedvetandet och det rättsliga regelsystemet. Som ett av de mest upprörande exemplen på motsatsen anförs ofta följande situation.


Utskottsberedning: -1991/92:LU11

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitikär huvudsakligen en principproposition, och regeringen utlovar att återkomma till riksdagen med ett preciserat förslag i frågan om utlänningslagstiftningen.


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N132 av Hadar Cars m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:N132 av Hadar Cars m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek I propositionen föreslår regeringen stora förändringar av Stadshypotek stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarnaFörslaget har föregåtts av en utredning Hypoteksinstituten i framtidenSOU


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,