The Liberal Party

  • liberalerna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • Email info[på]liberalerna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:173 Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.

Motion 1991/92:Jo47 av Siw Persson (fp)

Dokument


Utskottsberedning: -1991/92:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 1991/92:19 Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och normgivningsprocessen

Motion 1991/92:K29 av Daniel Tarschys (fp)

Dokument


Utskottsberedning: --1991/92:KU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:U13 av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)

Dokument


Utskottsberedning: -1991/92:UU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation