The Liberal Party

  • liberalerna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)
  • Email info[på]liberalerna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub35 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub35 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Kvalificerade högskollärare är en bristvara Det beror på att antalet studenter har ökat kraftigt sedan början av 90-talet men ökningen av antalet lärare har inte följt samma


Utskottsberedning: -----------------1997/98:UbU3 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Utbildning och forskning hör till de prioriterade områdena inom det nordiska samarbetet. Utbildnings- och forskningssektorn är resursmässigt sett det största samarbetsområdet.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T90 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:T90 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Finansiering Regeringens proposition saknar lösning på hur de föreslagna åtgärderna skall finansieras. Regeringen ger klartecken till väginvesteringar där man


Utskottsberedning: -1997/98:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation