The Moderate Party

  • moderat.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]moderaterna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

Register över misstänkta vargjägare

Motion 2022/23:2136 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2022/23:2136 av Sten Bergheden M Register över misstänkta vargjägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över om länsstyrelsen inom ramen för sitt tillsynsarbete ska få föra register över anonyma tips om misstänkta tjuvjägareoch

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:MJU

Motion 2022/23:2136 av Sten Bergheden (M) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:2136 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Kommission om Sveriges agerande gentemot kommunistdiktaturerna

Motion 2022/23:2127 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2022/23:2127 av Boriana Åberg M Kommission om Sveriges agerande gentemot kommunistdiktaturerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en kommission som granskar Sveriges agerande gentemot Sovjetunionen och de övriga kommunistdiktaturerna

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: UU

Motion 2022/23:2127 av Boriana Åberg (M) (docx, 75 kB) Motion 2022/23:2127 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Etikprövningslagen och forskningsfriheten

Motion 2022/23:2126 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2022/23:2126 av Boriana Åberg M Etikprövningslagen och forskningsfriheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av etikprövningslagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:UbU11

Motion 2022/23:2126 av Boriana Åberg (M) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2126 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Members of the Moderate Party

Members of the Moderate Party