The Social Democratic Party

  • socialdemokraterna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • Email info[på]socialdemokraterna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

Öresundsverkets framtid

Interpellation 2022/23:163 av Joakim Sandell (S)

Interpellation 2022/23:163 Öresundsverkets framtid av Joakim Sandell S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Den rådande energikrisen har satt svensk el- och energiförsörjning i nytt ljus. Under det senaste året har det blivit tydligt att tillgången till prisvärd och tillförlitlig el inte bara är viktigt för

Inlämnad: 2023-01-26 Besvarare: Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Interpellation 2022/23:163 av Joakim Sandell (S) (pdf, 91 kB)

med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Motion 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. S med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen effektivitet och konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska lägga fram förslag för en mer likvärdig skolpeng

Inlämnad: 2023-01-26 Förslag: 4
Utskottsberedning: UbU

Motion 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 81 kB) Motion 2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 128 kB)

Åtgärder mot Iran

Interpellation 2022/23:161 av Alexandra Völker (S)

Interpellation 2022/23:161 Åtgärder mot Iran av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M Sanktionerat dödande.Så beskriver FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den iranska regimens verkställande av dödsdomar. Varje morgon vaknar vi med oron att ytterligare en människa ska ha avrättats för sin

Inlämnad: 2023-01-25 Svarsdatum: 2023-02-21 Besvarare: Utrikesminister Tobias Billström (M)

Interpellation 2022/23:161 av Alexandra Völker (S) (pdf, 91 kB)

Members of the Social Democratic Party

Members of the Social Democratic Party.