Det här har riksdagen beslutat

96 miljarder till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Komplementbostadshus får vara 30 kvadratmeter (CU6)
Ny skatt på plastkassar (SkU13)
Ändringar i statens budget för 2020 och 2,5 miljarder mer till välfärden (FiU49)
Ja till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet (JuU23)
Höjda åldersgränser i pensionssystemet och riktålder för pension (SfU5)
Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring (FiU14)
Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden (SfU11)
Banker ska erbjuda kontantservice (FiU29)