Det här har riksdagen beslutat

Enklare att kommunicera digitalt med domstolarna (JuU4)
Sänkt skatt för personer i glesbygd (SkU6)
Extra ändringsbudget: Förlängd ersättningsperiod för personer i riskgrupp (FiU36)
Ökade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse (JuU6)
Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)
31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år (FiU11)
Sänkt skatt på inkomster och förlängd period med expertskatt (SkU14)
Vaccination mot covid-19 ska ingå i nationella vaccinationsregistret (SoU4)
Ändringar för barn och unga i samhällsvården (SoU5)
Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra fler smittskyddsåtgärder (SoU23)