Det här har riksdagen beslutat

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och riktålder för pension (SfU5)