Aktuellt

Filtrerar på:

Nya löner för justitieombudsmännen

Press Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2022 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn. 

Vinnare av riksdagens uppsatstävling 2021

Press Två vinnande bidrag har utsetts i 2021 års upplaga av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Vinnaruppsatserna handlar om teckenspråkstolkars kvalitetsstrategier samt synen på homosexualitet i riksdagsdokument.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 10 december klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för allmänna frågor, jordbruk och fiske samt utrikes frågor. Från regeringen deltar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och utrikesminister Ann Linde (S). De återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Ljuskonstverket Making Women Visible på Riksplan och konstnärerna Foto: Melker Dahlstrand

Interaktivt ljuskonstverk på Riksplan

Evenemang Den 4–12 december kan du se ljuskonstverket Making Women Visible på Riksplan framför Riksdagshuset i Stockholm. Det är ett interaktivt konstverk och en del av Nobel Week Lights Stockholm och har tagits fram av konstnärsduon Yuvia Maini och Victoria Albrecht. Via QR-koder vid konstverket kan du lära dig mer om kvinnorna och även dela informationen i sociala medier.    

Andre och tredje vice talman tog emot grupp från Nordmakedonien 2 dec 2021 Foto: Melker Dahlstrand

Demokratifrämjande samarbete med Nordmakedonien

Riksdagen och Nordmakedoniens parlament har sedan 2020 inlett ett demokratifrämjande samarbete. Den 2-4 december besökte styrgruppen från Nordmakedonien riksdagen.

Belgiens talmän på officiellt besök

Press Talman Andreas Norlén tar emot talmännen i det belgiska parlamentets senat och representanthus som avlägger officiellt besök i Sverige den 5–8 december.

Förslag att svenskt deltagande i olika insatser i Mali fortsätter

Förslag till beslut Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen samt i den militära insatsen Task Force Takuba i Mali.

Bildmontage: Foto av tävlingssimmare i simbassäng samt grafik med sedlar och mynt i staplar. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid

Beslut Cirka 18,5 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar, knappt 5 miljarder kronor, går till bidrag till folkbildningen. Cirka 2 miljarder kronor går till stöd till idrotten och knappt 1,7 miljarder kronor går till bidrag till regional kulturverksamhet.

Ändringar i det nationella basutbudet av flygplatser bör godkännas av riksdagen

Beslut Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att riksdagens godkännande bör hämtas in innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser.

Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer

Debatt Fredagen den 17 december klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S). Debatten sänds via riksdagens webb-tv. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor, för ekonomiska och finansiella frågor, för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård, samt konsumentfrågor och för transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S), finansminister Mikael Damberg (S), socialminister Lena Hallengren (S), arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Foto: Martina Huber / Regeringskansliet, Thomas Adolfsén / TT och Johan Nilsson / TT

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2022. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till rikets styrelse, internationell samverkan samt samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Krav på upplysningar om miljömässig hållbarhet på finansmarknaden

Beslut Riksdagen sa ja till att fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer tydligare ska redogöra för hur miljömässigt hållbara deras finansiella produkter är. Upplysningar om detta ska exempelvis finnas i informationsbroschyrer och årsberättelser.

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Press Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har den 1 december lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

Momsregler för vissa inköp av EU-organ ska ändras

Beslut EU-organ ska kunna göra momsfria inköp av varor och tjänster för att hantera covid-19-pandemin. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Seminarium om antibiotikaresistens

Seminarium Antibiotikaresistens är ett allvarligt hälsohot som kan innebära svårbehandlade infektioner och fler dödsfall. Hur kan användningen av antibiotika för behandling av både människor och djur reduceras? Hur ökar vi kunskapen och medvetenheten om antibiotikaresistens och dess följder? Det är några av frågorna som diskuterades vid Nordiska rådets svenska delegations och socialutskottets seminarium den 1 december.

Skifteskonselj på slottet. Talman Andreas Norlén sitter till höger vid det stora bordet med nytillträdda regeringen Foto: Ingemar Lindewall/Kungliga Hovstaterna

En ny regering har tillträtt

Talmannen Den 30 november tillträdde en ny regering med Magdalena Andersson (S) som statsminister. Det formella regeringsskiftet ägde rum under en skifteskonselj på slottet.

Statsminister Magdalena Andersson (S) läser upp regeringsförklaringen kammaren 30 nov 2021. Till höger talman Andreas Norlén Foto: Anders Löwdin

Magdalena Andersson har presenterat regeringsförklaringen

Tisdagen den 30 november presenterade statsminister Magdalena Andersson (S) regeringsförklaringen i riksdagen. Den anger vilka mål regeringen har för sin politik. Regeringsförklaringen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hålltider för regeringsskiftet 30 november

Press Måndagen den 29 november godkände riksdagen talman Andreas Norléns förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister. Regeringsskiftet sker tisdagen den 30 november.

Magdalena Andersson (S) ny statsminister 29 nov 2021 Foto: Melker Dahlstrand

Magdalena Andersson godkändes som statsminister

Beslut Måndagen den 29 november godkände riksdagen talmannens förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister.