Aktuellt

Bevaka via RSS

Filtrerar på:

Extra ändringsbudget: Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Förslag till beslut Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till extra ändringsbudget till följd av de höga energipriserna och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.

Officiellt besök av Moldaviens talman

Press Den 8 februari tar talman Andreas Norlén emot Moldaviens talman Igor Grosu som gör ett officiellt besök i Sverige.

Finansutskottet har undersökt hur centralbanker granskas i andra länder

Uppföljning Finansutskottet har publicerat en översikt med exempel på hur man i några olika länder utformat granskningen av ländernas centralbanker. Översikten är en del i utskottets arbete med att utveckla uppföljningen och utvärderingen av Riksbankens verksamhet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett sammanträde onsdagen den 8 februari. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett extra möte i Europeiska rådet 9–10 februari 2023.

Rättsliga konsekvenser av det ryska anfallskriget mot Ukraina debatterades vid Europarådets parlamentariska församlings vintersession

Internationellt Den 23–27 januari höll Europarådets parlamentariska församling (PACE) sin vintersession. Vid sessionen debatterades bland annat de rättsliga konsekvenserna av det ryska anfallskriget mot Ukraina kopplat till mänskliga rättigheter.

Till redaktionen: Möjlighet att ansöka om arbetsplatser i riksdagen

Press Massmedieföretag som bevakar svensk rikspolitik kan nu ansöka om arbetsplatser i riksdagen att disponera i två år. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2023.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Från regeringen deltar EU-minister Jessika Roswall (M). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Organiserad brottslighet på dagordningen när riksdagen står värd för Cosac ordförandemöte

Eu Den 29–30 januari anordnar riksdagen Cosac ordförandemöte. Under konferensen träffas ordförande för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

Talmannen invigde riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU

Talmannen När talman Andreas Norlén bjöd in till digitalt invigningsmöte diskuterades aktuella frågor på EU:s dagordning och riksdagens ambitioner med den parlamentariska dimensionen av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Deltog gjorde talmän eller vice talmän i parlamenten i EU:s medlemsländer, Europaparlamentet, kandidatländer, Island och Norge.

Finansutskottet håller öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Utfrågning Finansutskottet håller en öppen utfrågning med Finansiella stabilitetsrådet om finansiell stabilitet i svensk ekonomi i ljuset av hög inflation och högre räntor.

Tal inför Förintelsens minnesdag

Talmannen Torsdagen den 26 januari hölls en minnesstund i riksdagen för offren för Förintelsen. Bakom arrangemanget, som hölls i Bankhallen, stod talman Andreas Norlén och riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen.

Högspänningsledningar Foto: Johan Nilsson/TT

Sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd till elanvändare.

Barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ska stärkas

Beslut Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett lagförslag som syftar till att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga.

Ökad kontroll i sjukvården

Beslut Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändrade förutsättningar när regioner tecknar avtal med privata vårdgivare som även har försäkringsbolag som uppdragsgivare.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 27 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

KU vill att uppgifter om personliga förhållanden sekretessbeläggs när elstödet betalas ut

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sekretessbelägga personliga förhållanden när elstödet ska betalas ut.

Minnestal för riksdagsledamot Mats Nordberg

Onsdagen den 25 januari klockan 16 höll talman Andreas Norlén ett tal i kammaren för att hedra minnet av den avlidne riksdagsledamoten Mats Nordberg (SD).

Mänskliga rättigheter och den ryska invasionen av Ukraina debatteras vid Europarådets parlamentariska församlings vintersession

Internationellt Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling, PACE, deltar i församlingens vintersession den 23-27 januari. Frågor som kommer diskuteras är bland annat den ryska invasionen av Ukraina kopplat till mänskliga rättigheter och kampen mot könsbaserat våld.

Nya löner för justitieombudsmännen

Press Justitieombudsmännens löner höjs från och med den 1 januari 2023 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.