Aktuellt

Sverige deltar i EU:s marina insats Atalanta och i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Publicerad: 11 december 2014 klockan 13.27

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska besluta om att Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta samt i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om Natos utbildnings- och rådgivningsinsats.

Brunkolsbrytning i Reichwalde, Tyskland

Foto: Robert Henriksson / TT

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har behandlat regeringens förslag om svenskt deltagande i EU:s marina insats samt i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att Sverige ska delta med en väpnad styrka i var och en av insatserna.

EU:s marina insats utanför Somalias kust

Europeiska unionens marina insats, Atalanta, arbetar med säkerheten på vattnet utanför Somalias kust. Det svenska deltagandet ska vara en väpnad styrka som får uppgå till högst 160 personer under högst fyra månader 2015. Det svenska bidraget till insatsen beräknas bli cirka 60 personer. Om säkerhetsförhållandena skulle försämras är det viktigt att regeringen har möjlighet att tillfälligt förstärka de militära insatser som Sverige genomför, anser utskottet. Det finns ett tydligt folkrättsligt mandat för insatsen med stöd av resolutioner i FN:s säkerhetsråd och genom den somaliska regeringens samtycke till insatsen. Utskottet konstaterar också att behovet av att sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia fortfarande är omfattande. Det är därför angeläget att EU:s marina operation kan bidra till att höja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.

Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan

Det svenska deltagandet i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission, RSM, i Afghanistan gäller en svensk väpnad styrka bestående av högst 50 personer till utgången av 2015. Det ska finnas möjlighet att högst tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka bestående av högst 200 personer. Utskottet konstaterar att det folkrättsliga mandatet för insatsen RSM utgörs av det så kallade SOFA-avtalet mellan den afghanska regeringen och Nato. Afghanistans regering har även samtyckt till att ett antal länder som inte är medlemmar i Nato, däribland Sverige, deltar i insatsen. SOFA-avtalet omfattar en icke-stridande insats för utbildning, rådgivning och stöd. Den svenska insatsens våldsanvändning är begränsad till styrkans egenskydd.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Båda partierna anser att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan.

Diagrammet visar hur ofta ledamöter varit med om olika händelser

För mer information

  • UFöU1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
    Britt-Marie Hartvig, föredragande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Telefon: 08-786 48 81, e-post: britt-marie.hartvig@riksdagen.se
  • UFöU2 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
    Eva Kvarfordt, föredragande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Telefon: 08-786 42 31, e-post: eva.kvarfordt@riksdagen.se
Sofia Damm (KD) och utrikesminister Margot Wallström (S) debatterar i kammaren.

Foto: Anders Löwdin

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 17 december. Debatten sänds via webb-tv

Ledamöter

Det sammansatta försvars- och utrikesutskottets ledamöter

Dokument