Aktuellt

Talmannen invigde nya Demokrativerkstaden

Publicerad: 14 april 2015 klockan 17.01

Den 14 april invigde talman Urban Ahlin den nya Demokrativerkstaden. När den nu byter form har den även flyttat till nya lokalen. I Demokrativerkstaden får elever i årskurs 7–9 pröva på rollen som riksdagsledamot och fatta viktiga beslut i riksdagen.

I samband med invigningen höll talmannen ett tal.

Talmannens tal vid invigningen

Det talade ordet gäller.

Tack så mycket!

Mina damer och herrar!

Riksdagens främsta uppgift är att vara en arena för politisk debatt och politiska beslut. Och grunden för en levande demokrati är aktiva och engagerade medborgare. Ju tidigare intresset väcks, desto bättre.

Därför ska riksdagen också vara en arena för kunskap och dialog.

Vi har ett ansvar för att öka kunskapen om riksdagens arbete, och för att riksdagen ska vara öppen och tillgänglig för alla, inte minst den yngre generationen.

Här inne – bakom den här dörren – finns Demokrativerkstaden som är en viktig del av den ambitionen. Hit är högstadieelever välkomna att få prova på rollen som riksdagsledamot och hur det är att fatta beslut som påverkar många människor.

Följ med in så får ni veta mer!

Härmed inviger jag den nya Demokrativerkstaden!

Talmannens tal inne i Demokrativerkstaden

Det talade ordet gäller.

Välkomna!

Här står vi nu i den nya Demokrativerkstaden som alltså är ett rollspel för elever i årskurs 7–9. Fokus i spelet ligger på riksdagens beslutsprocess.

Som ledamöter i fem fiktiva riksdagspartier får eleverna under spelets gång vara med om utskottssammanträden, partigruppsmöten, nyhetssändningar som plötsligt avbryter arbetet och till sist omröstningen i ärendet.

De får röra sig i Maktens korridorer, och de får uppleva känslan av att alla drar i en – väljare, journalister, lobbyister och andra ledamöter.

En stor del av spelet handlar om att skaffa sig underlag till sina beslut att lära sig värdera källor och information och att argumentera för sin sak, förhandla och kompromissa.

Successivt byggs spänningen upp inför omröstningen.

Tanken är att spelet ska spegla det verkliga riksdagsarbetet, givetvis med vissa förenklingar. Men känslan, upplevelsen, ska vara att man befinner sig mitt i händelsernas centrum, mitt i den politiska beslutsprocessen och att den går att påverka.

Några elever har redan fått prova spelet. De säger att

Man fattar mer!

Det praktiska gör att det är lättare än det teoretiska.

Man lär sig utan att man tänker på det.

Det är just det som är poängen med den här upplevelsebaserade pedagogiken. Att man lär sig genom att göra och kan koppla ihop det med skolbokskunskaperna.

Det ökar förståelsen för hur de politiska besluten fattas och för politikernas vardag. Det ökar också förståelsen för att besluten får konsekvenser både i samhället och för den enskilda individen.

Jag har själv en bakgrund som högstadielärare, och under mina år i riksdagen har jag med stort intresse följt utvecklingen av skolverksamheten – från 90-talets informationsfilmer på VHS till detta: ett interaktivt lärande baserat på modern teknik och modern pedagogik. Det har hänt otroligt mycket under de här 20 åren.

Ni ska alldeles strax få gå runt i lokalerna och se en skolklass genomföra ett spel. Projektledaren Camilla Rehn kommer att berätta mer om det.

Men först några ord om varför riksdagen gör en så här stor satsning på en ny demokrativerkstad. Vi har ju redan en demokrativerkstad som har fungerat i nästan tio år.

Den gamla Demokrativerkstaden invigdes 2006 och har varit näst intill fullbokad redan från första dagen – det har varit en mycket stor efterfrågan, och tyvärr har alla som har velat boka in sig inte fått möjligheten. Det är den främsta anledningen till den här satsningen.

I de här lokalerna kan vi ta emot dubbelt så många skolklasser som i de gamla lokalerna på Västerlånggatan – 16 klasser i veckan i stället för 8.

Dessutom – sedan den tidigare Demokrativerkstaden skapades har vi fått en ny läroplan för årskurserna 4–9 och en ny kursplan för ämnet samhällskunskap.

Här i den nya Demokrativerkstaden har vi anpassat spelet till den nya kursplanen.

Vi har också passat på att uppgradera spelet tekniskt. Vi delar inte ut några papper längre. I stället får eleverna använda pekplattor som guidar dem genom spelet.

Det som gör vårt spel unikt är inte bara att vi har ett modernt spel, utan också att vi har pedagogiskt utbildade handledare som leder spelet. Flera av dem är lärare i samhällskunskap.

Och det viktigaste av allt – de leder efterdiskussionen där vi knyter ihop spelet med verkligheten. Det skapar ännu bättre förutsättningar för ett lärande och för att spelet inte bara blir ett spel.

Sammantaget är detta en garanti för att den här mycket populära verksamheten ska leva och fungera i många år till. Och allra viktigast tycker jag är att så många fler får chansen.

Jag hoppas att skolklasser från hela landet ska boka in ett besök och komma hit och uppleva riksdagsarbetet på riktigt – eller i alla fall nästan på riktigt.

Låt oss nu utbringa en skål för den nya Demokrativerkstaden!