Aktuellt

Öppen utfrågning om ett frihandelsavtal mellan EU och USA

Publicerad: 17 april 2015 klockan 15.15

Näringsutskottet och utrikesutskottet håller den 23 april en gemensam öppen utfrågning om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP.

Syftet med utfrågningen är att belysa olika frågeställningar och att fördjupa kunskaperna inom området.

Tid: Torsdagen den 23 april klockan 8.30 – 11.55
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan för media och allmänhet

Program

Inledning
Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet

Ett handelsavtals betydelse – erfarenheter och prognoser
Anna Stellinger, Generaldirektör för Kommerskollegium

Syftet med ett handelsavtal och det aktuella förhandlingsläget
Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär

Röster om möjligheter och utmaningar med ett handelsavtal

  • Niklas Bergström, internationell rådgivare vid Svenskt näringsliv
  • Susanne Lindberg Elmgren, utredare vid LO:s internationella enhet
  • Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges konsumenter och för europeiska konsumentorganisationen BEUC
  • Maud Spencer, VD Svalson
  • Göran Holm, VD Scan AB

Paus

Regeringens syn på handelsavtalet
Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

Frågestund

Avslutning
Karin Enström, vice ordförande utrikesutskottet

Webb-tv och tv

Sammanträdet kan följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

Kontaktperson för media

Linus Fredriksson, föredragande, näringsutskottet, telefon 08-786 58 03, e-post linus.fredriksson@riksdagen.se.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: