Aktuellt

Öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

Publicerad: 1 juni 2015 klockan 09.39

Den 4 juni håller skatteutskottet ett öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt. Seminariet kommer att handla om BEPS-projektet som startats av OECD och G20-länderna och som även Sverige deltar i.

Våren 2013 inledde OECD tillsammans med G20-länderna ett stort och övergripande arbete med att se över de internationella skatteprinciperna på centrala områden. Syftet med BEPS-projektet, Base Erosion and Profit Shifting, är att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Arbetet inom projektet har bedrivits enligt en handlingsplan inom 15 olika åtgärdsområden. Sverige deltar aktivt i de olika arbetsgrupper som utför det konkreta arbetet.

Utvecklingsländerna är stora förlorare när det gäller skatteflykt. Inom BEPS-projektet har en strategi utvecklats för att involvera utvecklingsländerna i projektet.

Seminariet kommer att belysa vad projektet kan förväntas betyda globalt, för Sverige, det svenska skattesystemet och för svenska företag. En annan viktig fråga rör utvecklingsländernas medverkan i projektet och deras möjligheter att dra nytta av BEPS-projektets resultat.

Tid: Torsdagen den 4 juni klockan 09.00 – 12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.00–09.05 Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande
Inledning

09.05–09.30 Grace Perez-Navarro, Centret för skattepolicy och administration, OECD
Presentation av OECD:s arbete mot vinstförflyttning och baserodering

09.30–09.45 Anna Ryott, Swedfund
Berättar om Swedfunds arbete mot internationell fattigdom och ger perspektiv på OECD:s projekt

09.45–10.00 Penny Davies, Diakonia
Beskrivning av skatteflyktens konsekvenser för tredje världen

10.00–10.15 Krister Andersson, Svenskt Näringsliv
Kommentar om OECD:s handlingsplan och framtiden

10.15–10.30
Paus

10.30–10.45 Yvonne Bertlin, Astra Zeneca
Konsekvenserna av OECD:s projekt för ett stort multinationellt företag

10.45–11.10 Magdalena Andersson (S), finansminister
Regeringens syn på BEPS-arbetet

11.10–11.55
Frågestund

11.55–12.00 Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande Avslutning

Webb-tv

Det öppna seminariet kan följas via riksdagens webb-tv. Webb-tv-sändningen är på svenska. För åhörare i Förstakammarsalen tolkas seminariet till engelska och svenska.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Sköldberg, skatteutskottets kansli, telefon 08-786 42 93, e-post: ann-charlotte.skoldberg@riksdagen.se.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: