Aktuellt

Regeringen bör utreda tv- och radioavgiften

Publicerad: 26 mars 2015 klockan 15.04

Kulturutskottet vill att regeringen tillsätter en utredning av radio- och tv-avgiften i god tid inför nästa sändningstillstånd år 2020. Utredningen bör vara blocköverskridande och ha ledamöter från alla partier i riksdagen.

Medielandskapet och medieanvändningen har genomgått förändringar de senaste åren. I en föränderlig värld är det viktigt att värna public service-bolagens långsiktiga finansiering och oberoende. En oberoende public service-verksamhet är en viktig del av det svenska medielandskapet och den svenska demokratin.

Den nuvarande finansieringsmodellen av public service med radio- och tv-avgift har fungerat bra. Men efter de senaste årens tekniska utveckling och Högsta förvaltningsrättens dom 2014 om att enskilda inte kan åläggas avgiftsskyldighet för innehav av datorutrustning med internetuppkoppling, är det viktigt att regeringen ser över finansieringen av public service. Kulturutskottet anser därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att utreda radio- och tv-avgiften inför nästa sändningstillstånd år 2020.

Ledamöter från alla riksdagspartierna

Regeringens utredning av tv- och radioavgiften ska ta fram en solidariskt finansierad, långsiktig modell som garanterar public service fortsatta oberoende. Den bör vara parlamentariskt sammansatt av ledamöter från alla riksdagspartierna.

Kulturutskottets tillkännagivande grundar sig i motionsförslag från allmänna motionstiden 2014 om finansieringen av public service, ledningen för Sveriges Radio och Sveriges Television samt tv-program på nationella minoritetsspråk.

Kontaktperson för media

Ingrid Skogö, föredragande i kulturutskottet, telefon 08-786 56 89, e-post ingrid.skogo@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 8 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3 Mediefrågor