Aktuellt

System med licenser för att anordna spel bör införas i Sverige

Publicerad: 5 mars 2015 klockan 11.23

Spelmarknaden i Sverige har förändrats de senaste åren. Därför bör regeringen samarbeta över blockgränserna för att hitta ett licenssystem för spel som är långsiktigt och hållbart. Det anser Kulturutskottet, som vill att regeringen sätter igång en utredning om spel. Regeringen bör också arbeta för att ta bort tillståndsplikten eller avgifterna för så kallade LAN-spel. SD reserverar sig mot förslaget om licenssystem.

EU-kommissionen drog i oktober 2014 Sverige inför EU-domstolen eftersom den anser att Sveriges spelmonopol bryter mot den fria rörligheten för tjänster i EU. Regeringen har i samband med detta meddelat att den ska påskynda arbetet med att skapa ett licenssystem för spel. Regeringen har också sagt att den vill samarbeta över blockgränserna och att frågan om hur spelmarknaden ska regleras ska utredas.

Kulturutskottet anser, precis som regeringen, att det är viktigt att samarbeta över blockgränserna för att kunna införa ett långsiktigt och hållbart licenssystem på spelområdet i Sverige. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att lämna direktiven till den planerade utredningen under 2015.

LAN-spel är spel som sker på en grupp datorer som är ihopkopplade i ett nätverk. Den som ordnar den här typen av spel för allmänheten måste i dag ansöka om tillstånd och betala avgifter. Kulturutskottet anser att tillståndsplikten ska tas bort eller att LAN-spel avgiftsbefrias. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att påskynda det arbete som redan pågår i frågan.

Förslagen om licenssystem grundar sig i motioner som har lagts fram av M och KD. Förslagen om LAN-spel grundar sig i motioner som har lagts fram av C och FP. Kulturutskottets ställningstaganden gjordes i samband med att utskottet behandlade olika motioner som rör spel.

SD reserverar sig

SD reserverar sig mot förslagen om licenssystem. Partiet menar att en avreglering av spelmarknaden ska ifrågasättas. Genom att bara inrikta sig på att utreda ett licenssystem riskerar man att missa andra möjligheter. Enligt SD bör en utredning också titta på möjligheterna att strama upp de regler som gäller för spelmarknaden i dag.

Kontaktperson för media

Maria Lindh Sjöström, föredragande kulturutskottet, telefon 08-786 42 56, e-post maria.lindh.sjostrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 19 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4