Aktuellt

Näringsutskottet vill att regeringen omvärderar prioriteringar om SJ

Publicerad: 12 november 2015 klockan 16.23

Näringsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om förvaltningen av SJ AB. Mot bakgrund av bland annat de aktieutdelningar som har gjorts från bolaget under 2015 bör regeringen omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ, anser utskottet.

Ställningstagandet kom i samband med att näringsutskottet behandlade en skrivelse från regeringen om förvaltningen av de statliga företagen och motioner.

SJ AB är ett statligt bolag, vilket betyder att staten äger 100 procent av aktierna. Vid bolagsstämman i SJ den 29 april 2015 beslutades om en aktieutdelning till staten om drygt 229 miljoner kronor, och vid den extra bolagsstämman den 25 september 2015 beslutade stämman att dela ut ytterligare 1,7 miljarder kronor. Det är inte i linje med en ansvarsfull förvaltning, anser utskottet.

Framhåller principerna för statens ägande

Näringsutskottet framhåller de grundläggande principerna om att staten ska vara en aktiv, professionell och ansvarsfull ägare samt att förvaltningen av de statliga bolagen ska ske långsiktigt. Regeringen bör i högre grad än för närvarande förvalta SJ i enlighet med dessa principer, menar utskottet. Inom ramen för SJ:s beslutade ekonomiska mål bör regeringen enligt utskottet agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Därför föreslår näringsutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att den bör omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ AB. Bakom förslaget till tillkännagivande står en utskottsmajoritet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det bygger på en motion från M, C, FP och KD.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation. Partierna menar att frågor som rör aktieutdelning ingår i den löpande förvaltningen och därför inte är en fråga för riksdagen att ta ställning till.

Kontaktperson för media

Fredrik Jonsson, föredragande i näringsutskottet, telefon 08-786 45 61, e-post fredrik.jonsson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU4 Statliga företag (publiceras den 13 november)