Aktuellt

Socialutskottet säger ja till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Publicerad: 19 november 2015 klockan 14.34

Ensamstående kvinnor som vill bli föräldrar ska kunna erbjudas assisterad befruktning via vården. Det anser en majoritet i socialutskottet som menar att samma villkor ska gälla för dessa kvinnor som för par som behöver assisterad befruktning. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har lämnat in reservationer mot förslaget.

En majoritet i socialutskottet säger ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor har i dag. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder, och faderskap eller föräldraskap ska inte fastställas annat än i vissa särskilda fall.

Enligt utskottet har samhälleliga normer och värderingar om föräldraskap och familj ändrats och ensamstående kvinnor bör nu ges samma möjligheter som par när det gäller assisterad befruktning. Civilutskottet har yttrat sig över förslaget utifrån den rättsliga regleringen av föräldraskapet och anser att socialutskottet ska föreslå att riksdagen säger ja regeringens förslag.

Utskottsmajoriteten består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Förslaget är att lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2016.

Läkaren avgör om känd spermadonator ska användas

Enligt förslaget ska samma villkor gälla som för par. Det innebär bland annat att en läkare ska pröva om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. Läkaren ska normalt välja en donator som inte har anknytning till ett par som får behandling. Förslaget innebär att den ensamstående kvinnan ska få möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används, men det är läkaren som ska avgöra om detta är lämpligt. Till skillnad från par får ensamstående kvinnor bara använda egna ägg.

Donatorn ska ge samtycke

En donator ska enligt förslaget vara myndig när denne ger spermier till insemination, på samma sätt som gäller vid befruktning utanför kroppen. Tidigare donatorers spermier kan inte användas om det inte finns ett skriftligt samtycke till att spermierna får användas vid assisterad befruktning av ensamstående kvinnor. Framöver kommer en donator att skriftligt samtycka till alla former av användning för insemination eller befruktning utanför kroppen.

Bygger på delutlåtanden från utredning

Regeringens förslag har tagits fram efter att "Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet", har lämnat sitt delbetänkande om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Utredningen kommer framöver även redogöra för områden som äggdonation och surrogatmödrar.

SD och KD reserverar sig

Sverigedemokraterna är emot förslaget och anser i sin reservation att ett barns rätt till två föräldrar bör väga tyngre än kvinnans önskan om barn. Även Kristdemokraterna reserverar sig och menar bland annat att förslaget strider mot barnkonventionen och att alla barn har rätt till både sin mamma och pappa.

Kontaktperson för media (uppdaterad, ny kontaktperson)

Johanna Lithman Sola, föredragande socialutskottet, telefon: 08- 786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Ärendet planeras att tas upp i riksdagen den 13 januari 2016. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3 (publiceras den 8 januari 2016)