Aktuellt

Mer misstänkt illegal post bör kunna kontrolleras

Publicerad: 23 februari 2016 klockan 16.02

Regeringen borde se över Tullverkets möjligheter att kontrollera misstänkta brev och paket. Det anser skatteutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om det här.

I dag kan Tullverket bestämma att post som misstänks innehålla narkotika ska hållas kvar på ett postkontor så att tullen kan utföra sin kontroll. Men Tullverket har inte samma rätt när det gäller andra illegala varor som till exempel vapen eller barnpornografiskt material. Myndigheten får i dag inte heller fatta beslut om att hålla kvar och kontrollera post som kommer med bud- och transportföretag.

Ett enigt skatteutskott vill nu att regeringen skyndsamt ska se över de här reglerna och därefter återkomma till riksdagen i frågan. Förslaget grundar sig på en motion från M, C, L och KD.

Utskottets förslag om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade ett regeringsförslag om en ny tullag.

Kontaktperson för media

Olof Åkerrén, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 49 75, e-post olof.akerren@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 2 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument