Aktuellt

Öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar

Publicerad: 5 februari 2016 klockan 12.57

Tisdagen den 9 februari håller socialutskottet en öppen utfrågning på temat ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) deltar. Även Socialstyrelsen, SKL, IVO, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården samt två kommuner är några av dem som deltar.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media.

Tid: Tisdagen den 9 februari kl. 10.00 – 13.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

10.00 Inledning
Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet

10.05 Socialdepartementet
Åsa Regnér (S), Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Pernilla Baralt, statssekreterare Marielle Nakunzi, politiskt sakkunnig Per-Anders Sunesson, departementsråd Jessica Lundahl, ämnesråd Sara Roxell, departementssekreterare

10.15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Helena Lindberg, generaldirektör Louise Mwinyipembe, handläggare på enheten för omvärld och beredskap

10.20 Regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården
Cecilia Grefve

10.25 Frågor från utskottets ledamöter till Cecilia Grefve

10.35 Socialstyrelsen
Olivia Wigzell, generaldirektör Pär Ödman, rättschef Annika Öquist, enhetschef

10.45 Barnombudsmannen
Anna Karin Hildingson Boqvist, chef för program- och utvärderingsenheten Julia Nordin Johansson, jurist

10.55 Inspektionen för vård och omsorg
Gunilla Hult Backlund, generaldirektör Birgitta Hagström, avdelningschef för avdelning sydöst Jonas Wiklund, enhetschef avdelningen för tillståndsprövning

11.00 Statens institutionsstyrelse
Nils Åkesson, tf. generaldirektör Urban Lindberg, planeringsdirektör

11.05 SKL, Sveriges kommuner och landsting
Hans Karlsson, avdelningschef avdelningen för vård och omsorg Åsa Furén-Thulin, sektionschef, sektionen för vård och socialtjänst

11.10 Akademikerförbundet SSR
Josefine Johansson, professionsstrateg Ursula Berge, samhällspolitisk chef

11.15 Sveriges ensamkommandes förening Riksförbund
Musse Hosseini, ordförande

11.20 – 11.50 PAUS

11.50 Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, individ och familj

11.55 Forum för familjevård
Malena Andersson, vice ordförande Benny Jacobsson, ledamot

12.00 Lessebo kommun
Fernando Germond Corrêa, socialchef

12.05 Växjö kommun
Marcus Johansson, bitr. avdelningschef med ansvar för ensamkommande flyktingbarn

12.10 Frågor från utskottets ledamöter

12.55 Avslutning
Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i socialutskottet

Övriga deltagare (som är beredda att svara på frågor):

Migrationsverket
Carl Bexelius, bitr. rättschef

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård
Suzanne Julin ordförande Marie Kjellqvist, sekreterare och ledamot

Föreningen Sveriges Överförmyndare
Ian Dickson Lauritzen, styrelseledamot

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Ricard Sandell, ordförande Christer Vindeby, vice ordförande

Representant för företag som driver HVB - hem för barn och ungdom

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Mattias Andersson, utskottsassistent, socialutskottet, telefon 08- 786 42 15, e-post mattias.andersson@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: