Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Vitryssland

Publicerad: 9 september 2016 klockan 09.04

Fyra riksdagsledamöter deltar i en valobservation av parlamentsvalet i Vitryssland den 11 september. Kent Härstedt (S) är samordnare för den internationella delegation som observerar valet.

I valobservationen deltar fyra ledamöter från riksdagens OSSE-delegation: ordförande Kent Härstedt (S), vice ordförande Margareta Cederfelt (M), Arhe Hamednaca (S) och Anna Wallén (S). OSSE är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Kent Härstedt (S) kommer även att vara samordnare för den internationella delegationen. Han hade samma roll i valobservationen av presidentvalet i Vitryssland 2015.  

Ett 50-tal parlamentariker deltar

Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. Totalt deltar ett 50-tal parlamentariker från flera av OSSE:s och Europarådets medlemsstater. Deras uppgift är att kontrollera att valet är öppet och genomförs på ett korrekt sätt genom att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Presskonferens i Minsk 12 september

Den 12 september hålls en presskonferens i Vitrysslands huvudstad Minsk där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 (0)73 096 64 67, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se

Ledamöter