Aktuellt

Ersättningssystemet för privatkopiering bör ses över

Publicerad: 3 maj 2018 klockan 13.00

Näringsutskottet anser att regeringen bör se över det nuvarande systemet med ersättning för privatkopiering. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att göra detta.

Den tekniska utvecklingen har förändrat villkoren för de kreativa näringarna och det finns stora utmaningar när det gäller att skydda äganderätten till det som skapas.

Dagens regler innebär att tillverkare eller importörer av utrustning som det går att lagra ljud eller rörliga bilder på ska betala en ersättning till upphovsrättshavarna. Organisationen Copyswede kräver in och fördelar ersättningen, som baseras på hur stort lagringsutrymme utrustningen har.

Näringsutskottet anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet. Strömningstjänster gör att det inte längre finns lika stort behov av privata kopior för att lyssna på musik eller se på film, och privatkopieringen har minskat. Samtidigt ökar ersättningarna till upphovsrättshavarna eftersom lagringsutrymmet i apparaterna fortsätter att öka.

Utskottet anser att nuvarande system är osäkert och otydligt

Näringsutskottet anser vidare att det nuvarande systemet innehåller stor osäkerhet om vilka produkter som ska omfattas, vilka ersättningsnivåer som ska gälla och att det inte finns någon tydlig koppling till den privatkopiering som faktiskt görs. Ett enigt utskott anser därför att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och att regeringen bör tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas. Riksdagen bör rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Näringsutskottets förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade en regeringsproposition om följerätt och motioner från allmänna motionstiden 2017 om olika immaterialrättsliga frågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till propositionen och flera motioner om privatkopieringsersättningen, och nej till övriga motioner.

Kontaktperson för media

Fredrik Jonsson, föredragande i näringsutskottet, telefon 08-786 45 61, e-post fredrik.jonsson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU14 Förstärkt följerätt (publiceras den 11 maj)