Aktuellt

Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

Publicerad: 11 april 2019 klockan 16.42

Den 10 maj klockan 9 höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport. Vänsterpartiet hade begärt debatten.

Från regeringen deltog miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Den aktuella debatten kan ses i efterhand via webb-tv.

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga som är aktuell. Talmannen beslutar om och när den aktuella debatten ska ske efter samråd med alla partiernas gruppledare. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar också.