Aktuellt

Demokratifirande i Värmland

Publicerad: 27 augusti 2019 klockan 09.08

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) besökte Värmlands län den 23–24 augusti som ett led i riksdagens demokratijubileum. Besöket genomfördes i samarbete med tillförordnad landshövding Johan Blom.

Andre vice talmannen inviger utställningen om demokratins genombrott på Värmlands Museum i Karlstad.

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) inviger utställningen om demokratins genombrott på Värmlands Museum i Karlstad. Foto: Riksdagsförvaltningen.

Riksdagen firar hela Sveriges demokrati och därför har det, inom ramen för jubileet, skapats en vandringsutställning om demokrati, som ska kunna ses över hela landet vid olika tillfällen. Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve invigde utställningen i Värmland på Värmlands Museum i Karlstad. Efter premiärvisningen gavs tillfälle för allmänheten att träffa andre vice talman för samtal om demokrati.

På programmet stod också ett besök på Karlstads universitet, där Lotta Johnsson Fornarve höll i ett seminarium för utbildningsföreningen för lärarstudenter, LÄSK. På Sundsta-Älvkullegymnasiet höll andre vice talman ett föredrag och svarade på elevernas frågor om demokrati. 

Andre vice talmannen inleder ett seminarium för lärarstudenter på Karlstad universitet.

Andre vice talmannen inleder ett seminarium för lärarstudenter på Karlstad universitet. Foto: Riksdagsförvaltningen.

Ytterligare en programpunkt var ett studiebesök på Tingvallagymnasiet för att ta del av CONNEXT for Inclusion, en metod som bygger på lärande genom spel för elever som lär sig svenska.

Andre vice talman besökte också Fritidsbanken, som lånar ut sport- och fritidsutrustning gratis, och tog del av verksamhetens resa, utmaningar och vision.

På programmet stod även ett besök på Nya Wermlands Tidningen för ett samtal om demokrati och media.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott.

Webbplatsen Fira demokratin!

Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.