Aktuellt

Förslag att komplementbostadshus ska få vara 30 kvadratmeter

Publicerad: 12 december 2019 klockan 09.43

Från och med den 1 mars nästa år ska det bli möjligt att bygga ett komplementbostadshus på 30 kvadratmeter utan bygglov, det föreslår ett enigt civilutskott. M, SD och KD reserverar sig när det gäller reglerna för komplementbyggnader och bygganmälan.

Det finns ett stort behov av nya bostäder, och komplementbostadshus kan vara ett av flera sätt att lösa bostadsbristen. Ett komplementbostadshus är en självständig bostad som hör till ett en- eller tvåbostadshus, det kan till exempel vara ett så kallat attefallshus. 

Regeringen har föreslagit förändringar i plan- och byggnadslagen som ökar den tillåtna storleken på komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter. Det innebär att boarean blir cirka 27 kvadratmeter, att det blir lättare att få plats med de grundläggande funktioner som behövs i en bostad och att husen blir lättare att utforma utifrån olika behov och smaker. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2020.

M, SD och KD har reservationer

Moderaterna är positiva till förslaget, men anser att det även finns skäl att överväga att utöka maxstorleken för komplementbyggnader (till exempel fristående garage eller friggebodar) till åtminstone 32 kvadratmeter. Partiet anser också att det finns anledning att överväga ännu högre gränser för komplementbyggnader eftersom det ger fastighetsägare större möjligheter att utveckla sina fastigheter.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna anser att de nuvarande reglerna om bygganmälan är svåra att överblicka och kräver mycket administration. Partierna anser därför att regeringen bör utreda och återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att den som vill bygga en komplementbyggnad eller komplementbostadshus inte ska behöva göra en bygganmälan. Partierna vill att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kontaktperson för media

Solmaz Vikström, föredragande i civilutskottet, telefon: 08-786 48 75, e-post: solmaz.vikstrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdagen den 15 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus (publiceras den 8 januari)