Aktuellt

Antarktis i fokus

Publicerad: 5 december 2019 klockan 10.17

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) deltog i den första parlamentarikerkonferensen om Antarktis i London den 2–3 december.

Förste vice talman. Antartic Group i London, december 2019

Den första parlamentarikerkonferensen om Antarktis hölls i London. Foto: Peter Geraerts

Konferensen samlade deltagare från 16 av de länder som anslutit sig till Antarktisfördraget. Fokusfrågor var klimatförändringen och förvaltningen av Antarktis. Vid konferensens avslutning undertecknade de deltagande parlamentarikerna ett uttalande som stöd för fortsatt fredlig utveckling, ökat internationellt forskningssamarbete och skydd av den känsliga miljön både på land och till havs.

De deltagande parlamentarikerna enades vidare om att mötas vartannat år, växelvis på norra och södra halvklotet.