Aktuellt

Förste vice talman ledde delegation till Norge för nordiskt samtal om jämställdhet

Publicerad: 12 juni 2019 klockan 09.08

Den 5 juni ledde förste vice talman Åsa Lindestam (S), en delegation från riksdagen till Norge för att delta i ett nordiskt rundabordssamtal om jämställdhet i parlamenten.

Riksdagens talman Andreas Norlén och stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen deltog i samtalet tillsammans med ledamöter från Sverige, Norge och Finland.

I den svenska delegationen ingick förste vice talman Åsa Lindestam, som leder riksdagens arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor, Mats Berglund (MP), Ola Möller (S) och Eva Lindh (S).

Det som i huvudsak diskuterades under samtalet var insatser som kan göras för att motverka sexuella trakasserier, hur vi kan lära av varandras arbete för ökad jämställdhet i parlamenten och att ett gott ledarskap är en avgörande faktor för att nå resultat. Ledamöterna diskuterade också vikten av att införa uppförandekoder som innefattar jämställdhet, som ett sätt att verka för ett bättre arbetsklimat för både kvinnor och män.

Jämställdhetsarbetet i riksdagen fortsätter