Aktuellt

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd bör utvärderas

Publicerad: 13 juni 2019 klockan 11.51

Regeringen bör göra en oberoende utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Det anser ett enigt utrikesutskott, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Sverige var under 2017 och 2018 icke-permanent medlem i Förenta Nationernas, FN:s, säkerhetsråd. I en skrivelse till riksdagen redogör regeringen för det svenska medlemskapet och för de sakfrågor som har diskuterats i säkerhetsrådet under de två åren. Regeringen beskriver också utgångspunkterna för Sveriges medlemskap, arbetsformer och initiativ kopplade till medlemskapet.

Utrikesutskottet tycker att regeringens skrivelse behöver kompletteras med en oberoende och fristående utvärdering av resultatet av och kostnaderna för det svenska medlemskapet. Både Sveriges arbete och inflytande i säkerhetsrådet behöver granskas. Utvärderingen bör vara fristående från regeringen och göras av meriterade forskare eller andra som självständigt kan utvärdera resultaten av det svenska medlemskapet under 2017-2018 och försöka bedöma vilka de bestående resultaten har blivit. 

Enligt utskottet bör utvärderingen ta i beaktande den ökande skepsisen mot gemensamma och multilaterala lösningar, de låsningar som finns i säkerhetsrådet och de förutsättningar som finns för ett mindre land att påverka. En utvärdering kan även vara till nytta inför eventuella framtida medlemskap och för andra nordiska länder och EU-medlemmar som söker en plats i säkerhetsrådet.

Det tycker ett enigt utskott som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Kontaktperson för media

Ingrid Svensson, föredragande utrikesutskottets, telefon 08-786 48 89, e-post ingrid.svensson@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag 19 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utrikesutskottets ledamöter

Dokument

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU8 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 (publiceras 14 juni)