Aktuellt

Civilutskottet säger ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Publicerad: 4 juni 2019 klockan 13.48

Civilutskottet vill att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och andra former av missbruk av hyresrätten. M, SD, V och KD har invändningar mot olika delar av regeringens förslag.

Regeringen har kommit med förslag som innehåller åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätten. Syftet är att få hyresmarknaden att fungera bättre. Bland annat är åtgärderna tänkta att leda till en större omsättning av förstahandskontrakt och bättre hyresvillkor.

Svårare ta betalt för hyreskontrakt

Regeringen föreslår vissa begränsningar i bytesrätten för att göra det svårare att överlåta hyreskontrakt mot betalning. Den som har köpt ett hyreskontrakt eller har försökt att sälja ett hyreskontrakt ska kunna förlora sin hyresrätt omedelbart. Straffen för att sälja och förmedla hyreskontrakt mot otillåten betalning ska bli hårdare. Det ska även bli brottsligt att köpa hyreskontrakt.

Andrahandsuthyrning stramas upp

Reglerna kring andrahandsuthyrning av hyreslägenheter stramas också upp. En hyresgäst med förstahandskontrakt som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuella tillägg för möbler och liknande. Den som tar ut en för hög hyra ska kunna förlora sitt förstahandskontrakt. Det ska även bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en för hög hyra.

Regeringens förslag om åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

De nya reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 oktober 2019. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till de följdmotioner som lagts fram i samband med regeringsförslaget.

M, SD, V och KD och har invändningar mot regeringens förslag

M, SD, V och KD har olika typer av invändningar mot regeringens förslag i sammanlagt sju reservationer.

M, V och KD anser att det inte finns tillräckliga skäl för att kriminalisera köparens handlande. KD anser också att förslaget om att den som tar ut för hög andrahandshyra ska bli av med hyresrätten går för långt och inte står i proportion till handlingen. M och KD anser vidare att det inte finns tillräckligt starka skäl för att kriminalisera uthyrningen av en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en för hög hyra.

SD, V och KD har även vissa reservationer som gäller hur lagstiftningen bör utformas i framtiden.

Kontaktperson för media

Emma Hellman, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 52 93, e-post emma.hellman@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdag 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU17 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt (publiceras 10 juni)