Aktuellt

Skatteavdrag för den som ger pengar till ideell verksamhet

Publicerad: 16 maj 2019 klockan 15.35

Den som ger pengar till ideell verksamhet ska kunna få ett skatteavdrag på upp till 1 500 kronor per år, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Förslaget är en följd av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom hösten 2018.

Liknande regler för skatteavdrag har funnits tidigare, och gällde under åren 2012-2015. Regeringens nya förslag innebär dock att ansöknings- och årsavgiften tas bort för de organisationer som ansöker och godkänns som mottagare av gåvorna.

Gåvor till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning

De organisationer som omfattas av de nya reglerna är de som har godkänts av Skatteverket. Skatteverket kommer att bedöma organisationernas ansökningar utifrån ett antal kriterier, till exempel ska organisationerna arbeta med social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning för att bli godkända. Den som har givit pengar ska begära skattereduktion i sin inkomstdeklaration. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 juli 2019.

V vill att den ideella sektorn ska stöttas på annat sätt

Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag och anser att regeringen hastar fram förändringen. De anser också att den ideella sektorn bör stöttas på ett annat sätt än genom ändringar i skattesystemet.

Kontaktperson för media

Eva Berggren, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 65 15, e-post eva.berggren@riksdagen.se.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag den 28 maj.

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU21: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (publiceras 23 maj).