Aktuellt

Ja till fortsatt svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Publicerad: 29 maj 2019 klockan 10.11

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill att riksdagen säger ja till att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Förutsättningen är att det även i fortsättningen finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

2012 slog FN:s säkerhetsråd fast att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Året efter upprättades en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, en insats som sedan har förlängts. I Sverige fattade regeringen och riksdagen under 2014 beslut om att Sverige skulle delta i FN-insatsen i Mali, efter att ha fått en förfrågan från FN. Sveriges deltagande har sedan förlängts varje år.

Nu föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas ytterligare. Enligt förslaget ska Sverige fram till 30 juni 2020 delta med en väpnad styrka om högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Förslaget gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.

Det nuvarande truppbidraget och den svenska förläggningen Camp Nobel i utkanten av Timbuktu ska avvecklas, och det arbetet kommer att påbörjas den 1 december. Regeringen antas återkomma till riksdagen med förslag om ett nytt truppbidrag med placering på annan plats i Mali.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, telefon: 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt onsdagen den 5 juni, beslut onsdagen den 12 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2018/19:UföU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (publiceras 29 maj)